Varmepumpe sertifisering

Varmepumpe, innstallering og service


Me har utstyr og sertifikat til montering av varmepumper til dykkar bolig.

Me kan levere fleire typer varmepumper, tilpasset bolig, størrelse og behov.Luft til luft, med ulike modeller:


Standard, veggmontert: Ulike typar pumper med veggmontering, fordelar varmen godt og kan leverst fra i ulike typarr frå budsjett til toppmodell.

Ei varmepompe kjem med fleire fordelar. I tillegg til å varme opp heimen din på kalde vinterdagar, vil den også fungere som ein air conditioner på sommaren. Varmepompa vil også bidra til bedre inneklima, då den reinser lufta for støvpartikla og bakteria. I tillegg er  varmepumpa både miljøvennleg og energibesparande.


Gulvmodell: varmepompe som har høyere ytelse ved lave utetemperaturer og har nå et garantert driftsområde ned til -25 °C. Stillegåande modellar som er plasseringsvennlege og diskre. Med topp- og bunnspjeld kan varmen enkelt fordelast etter dykkar ønske, langs golvet og ut i rommet, for jevn temperatur i heile rommet.


Multi: 2 innedelar, som kan monterast i fleire rom, noko som gjev jevnare fordeling av varma i større del av bustaden og over fleire plan. Delane kan styrast individuelt, både ved oppvarming og kjøling. Varmepmopas utedel kan kombinerast med fleire ulike innedelar.


Ta kontakt for gratis befaring

Klima og kjøle anlegg


Vår mann er F-gass sertifisert og utfører service, vedlikehold, lekkasjekontroll og reparasjoner på de aller fleste typer kjøleanlegg. Herunder også luftkjølingsutstyr og varmepumper.


Lekkasjekontroll


Lekkasjekontrollens hyppighet avgjøres av størrelsen på anlegget, veier ditt anlegg over 3 kg skal lekkasjekontroll utføres årlig.

Ta kontakt med oss, vi kan gi deg en god avtale på fast oppfølgning av ditt anlegg.
Varmearbeid sertifikat


Me har sertifikat for bruk av varme arbeid, flere års erfaring og sveiseutstyr, og kan difor utføre arbeid ved dei mest risikofylte formene for varme arbeider, dvs. ved bruk av åpen ild, sveising, skjæring og slipeutstyr.Isovator sertifisering  kategori ||